تبلیغات
خواص شیمیایی - خواص شیمیایی طلا و ترکیبات آن

:درباره وبلاگ

:آرشیو

:نویسندگان

:آخرین پستها

آماروبلاگ

یکشنبه 15 خرداد 1390-02:52 ب.ظطلا با آب، هوای خشک یا مرطوب، اکسیژن(حتی در دمای بالا)،اوزون،نیتروژن، هیدروژن، فلوئور، ید، گوگرد و هیدروژن سولفید در شرایط طبیعی واکنشی ندارد.سولفوریک اسید، هیدروکلریک اسید،هیدروفلوئوریک اسید، فسفوریک اسید و بخش عمده ای از اسیدهای آلی چه رقیق باشند و چه غلیظ، در دمای بالا حتی در نقطه جوش، اثری بر طلا ندارند.
اگر یک هیدروهالیک اسید با یک عامل اکسنده مانند نیتریک اسید، یک هالوژن، هیدروژن پراکسید یا کرومیک اسید ترکیب شود میتواند طلا را در خود حل کند.
طلا همچنین در یک ترکیبی از آب و هالوژن (فرایندPlattner) و در سلنیک اسید نیز میتواند حل گردد.
محلول آبی هیدروکسیدهای فلزات قلیایی، نمکهای فلزات قلیایی اسید های معدنی سولفیدهای فلزات قلیایی به طلا حمله نمیکنند. همچنین طلا در محلول های سیانید های فلزات قلیایی در حضور اکسیژن (شکل فوق) یا دیگر عوامل اکسنده نظیر سیانوژن برومید(فرایند Diehl)،
4-
نیترو بنزوئیک اسید و 3- نیتروبنزن سولفونیک اسید حل میشود.
همچنین طلا میتواند از طرف محلولهای سدیم تیوسولفات در حضور اکسیژن و همچنین محلولهای پلی سولفید فلز قلیایی نیز مورد حمله قرار گیرد. طلا شدیدا با پروکسیدهای فلز قلیایی واکنش میکند. فسفاتهای فلز قلیایی و بوراتها و نمکهای فلز قلیایی اسیدهای معدنی بر طلا بی اثرند بنابراین میتوان از آنها برای حذف ناخالصی های طلا استفاده کرد.
طلا به آسانی با کلر خشک(بدون آب) واکنش میدهد. ماکزیمم فعالیت در 250 درجه سانتیگراد اتفاق می افتد و مینیمم آن در 475 درجه.
بازیابی طلا از محلول به روش احیای شیمیایی یا روش Electrolytic Deposition (رسوبگیری الکترولیتیکی) امکانپذیر است. مثلا برای کمپلکس تتراکلرو اوریات(III) میتوان از عوامل کاهنده ای نظیر: نمک آهن(III)، نمک قلع(II)، دی اکسید گوگرد، هیدرازین، نمکهای هیدرازونیوم، اسید اگزالیک یا آسکوربیک اسید استفاده کرد.

مبادله گرهای یونی که برای بازیابی طلا از محلول بکار میروند برخی مواقع این کمپلکس را به فلز طلا احیاء میکنند. نتایج مشابهی با کربن فعال هم بدست آمده است.
طلا میتواند با بسیاری از فلزات ترکیب شود. در فرایندهای متالوژیکی کلاسیک (مانند فرایند Lead Blast Furnac کوره دمش سرب و فرایند کوره ارتعاشی برای سنگ معدن مس) طلا و نقره از راه یکسانی پیروی میکنند.
روی، مس و سرب همچون یک عامل جمع کننده برای طلا از میان اشکال آلیاژی عمل میکنند. از فلز روی جهت برداشتن طلا از سرب آب شده در فرایند Parkes استفاده میشود.

طلا بخوبی با جیوه در دمای اتاق ایجاد ملغمه میکند. این ویژگی میتواند در فرایند ملغمه سازی و طلایی کردن بکار رود.
فرمهای کلوئیدی طلا به شدت رنگ قرمز یا بنفش دارند. تقریبا تمام ترکیبات طلا در حالت اکسایش +1 و +3 هستند.
حالات اکسایش +2 و +5 هم شناخته شده اند. ترکیبات بی متالیک طلای (II) معمولا با ترکیبات طلای +1 و +3 ترکیب میشوند.

معرفی برخی ترکیبات مهم طلا:

- پتاسیم دی سیانو اوریات(I):

K[Au(CN)2]

کریستالی بیرنگ است که به سهولت در آب و الکل حل میشود ولی در استن و اتر نامحلول است. حلالیت آن در آب قویا وابسته به دماست. در برابر نور و هوا حساس نیست و در محلول آبی با pH بالای 3 پایدار است.
این کمپلکس از سه طریق تهیه میشود:
1 –
از طلای فولمیناته(فولمینات:نمک اسید فولمینیک که حاوی بنیان منفی CNO است)
2 –
از هیدروکسید طلای (III)
3 –
الکترولیز
البته روش سوم بسیار متداولتر بوده و روش اول بسیار خطرناک است.

طلای فولمیناته از یک محلول اسید تترا کلرو اوریک (III) با افزودن مقدار زیاد از محلول آمونیاک ته نشین میگردد. اجزای طلای فولمیناته دقیقا معلوم نیست. مقدار کلرید رسوب با افزایش آمونیاک، کاهش می یابد. در اکثر مواقع نمی گذارند تا طلای فولمیناته خشک گردد چون در این حالت بسیار قابل انفجار است. طلای فولمیناته باید بخوبی با آب دیونیزه جهت حذف کلر شسته شود چونکه یونهای کلر در فرایند آبکاری(Electroplating) دخالت میکنند. پس از شستشو، رسوب در مقدار کمی محلول پتاسیم سیانید حل میکنند. ادامه کار، فیلتراسیون، تغلیظ و کریستالی کردن است.

- تترا کلرو اوریک(III) اسید:

H[AuCl4]
این ترکیب به فرم تتراهیدرات کریستالی شده و رنگ زرد کم رنگی دارد و جزو کریستالهای آب شونده میباشد. به آسانی در آب حل میشود. در الکل و اتر هم محلول است. این ترکیب از حل کردن طلا در تیزاب سلطانی گرم بدست می آید. برای حذف باقیمانده نیتریک اسید، محلول را با تبخیر کردن غلیظ میکنند و افزایش هیدروکلریک اسید را تکرار میکنند و ماحصل ذوب شده را در دیشهای چینی میریزند. مذاب در طول سرد شدن باید از رطوبت بدور باشد. سپس سخت شده و در نهایت آنرا پودر میکنند.
از این ماده برای تهیه دیگر ترکیبات مورد نیاز طلا استفاده میشود. همچنین از این ماده برای تهیه شیشه یاقوتی طلایی، طلای ارغوانی و بعنوان رنگدانه ارغوانی برای میناکاری سرامیک استفاده میشود.

- سدیم دی سولفیتو اورات (I):

Na3Au(SO3)2

این ماده بطور نسبی در حالت جامد پایدار نیست و به حالت کریستالی وجود ندارد. این ترکیب در محلولهای قلیایی ضعیف با pH بیش از 8.5 پایدار است. حتی اگر در معرض گرما یا نور قرار داشته باشد. روشهای تهیه آن از طرق زیر است:
1 –
از طلای فولمیناته
2 –
از هیدروکسید طلای(III)

در روش اول طلای فولمیناته را در محلول رقیق سدیم هیدروژن کربنات با هم زدن حل میکنند.سپس سدیم سولفیت اضافه میشود(البته بجای سدیم سولفیت ممکن است از گاز دی اکسید گوگرد نیز استفاده شود). ماحصل در 70 درجه سانتیگراد هم زده میشود تا شفاف گردد. pH باید بالای 9 نگهداشته شود. که با افزایش محلول سدیم هیدروژن کربنات قابل حصول است. سپس آنرا تا 90 درجه سانتیگراد حرارت میدهند. مقدار طلای محلول را در 100 g/L نگهمیدارند.(اگر کمتر از این مقدار باشد با تبخیر کردن محلول مقدارش را زیاد میکنند و اگر بیشتر از این مقدار باشد با آب دیونیزه آنرا کم میکنند). این غلظت برای فرایند آبکاری بسیار مناسب است.
سدیم سولفیتو اورات(I) در برخی مواقع در حمام آبکاری بر پتاسیم دی سیانو اورات(I) برتری دارد. این حمام ها بخصوص برای تهیه مفتول یا پوششهای مقاوم در برای سایش، همچنین برای طلای سفید و آبکاری طلای گلی(rose-gold) سودمندند.

بازیابی طلا از آلیاژهای آن:
برای بازیابی طلا از آلیاژهای آن تا حدی که خلوص 30% داشته باشد از فرایند Miller استفاده میشود که روش تجاری این کار محسوب میگردد. در این فرایند خلوص و کیفیت طلا بین 5/99 – 6/99 % میباشد.
فرایند Miller بر پایه عدم پایداری کلرایدهای طلا در بالای 400 درجه سانتیگراد استوار است. دمای مورد استفاده 1100 درجه سانتیگراد است. از آنجائیکه نقره و فلزات اصلی در واکنش با کلر به حالت پایدار خود میرسند. در این دما AgCl و CuCl ذوب میشوند و در لایه تفاله جمع میشوند. کلرید دیگر فلزات نظیر PbCl2 ، FeCl2 ، CuCl2 در این دمای واکنش تبخیر میشوند.
نظرات() 

تاریخ آخرین ویرایش:- -


std testing cost
پنجشنبه 18 آبان 1396 10:48 ب.ظ
تبادل لینک هیچ چیز دیگری جز آن است که به سادگی قرار دادن دیگر
لینک وبلاگ شخصی در صفحه شما در محل مناسب و شخص دیگری خواهد بود
همچنین برای شما هم همین کار را انجام دهید
best supplement insurance plans
یکشنبه 14 آبان 1396 02:20 ق.ظ
این وبلاگ... چطور می توانم بگویم؟ مربوط!! در نهایت چیزی پیدا کردم که به من کمک کرد.

خیلی ممنون
best psychic medium reading
یکشنبه 14 آبان 1396 02:07 ق.ظ
وبلاگ شگفت انگیز! تم شما سفارشی ساخته شده است یا شما آن را از جایی دانلود کردید؟
یک طراحی مثل شما با چندین adjustement ساده واقعا
بلاگ من را روشن کن لطفا اجازه دهید من بدانم کجا شما را گرفتی
موضوع. متشکرم
ask a psychic
یکشنبه 14 آبان 1396 01:51 ق.ظ
من به این موضوع تازه می اندیشم، من بر این مسئله خندیدم
من آن را مثبت مفید و کشف کرده ام
بارها به من کمک کرد من امیدوارم کمک کنم و به دیگر کاربران کمک کنم
مثل آنکه به من کمک کرد کارت عالی بود.
chaturbate private show hack
چهارشنبه 10 آبان 1396 02:00 ق.ظ
Definitely consider that that you stated. Your favorite
justification appeared to be at the web the easiest factor to understand of.
I say to you, I certainly get irked at the same time as other folks consider
concerns that they just do not understand about.
You managed to hit the nail upon the top as
well as outlined out the entire thing with no need
side-effects , other people can take a signal.

Will probably be again to get more. Thanks
real psychic readings
دوشنبه 8 آبان 1396 07:02 ب.ظ
سلام! من می دانم که این مسئله منحصر به فرد است اما من می خواهم بپرسم.

آیا شما علاقه مند به لینک های تجارت و یا شاید مهمان نوشتن
یک پست وبلاگ یا بالعکس؟ وبسایت من بسیاری از موضوعات مشابه را به عنوان آدرس می نویسد
شما و من فکر می کنم که ما می توانیم از هر یک از دیگران سود ببریم.

اگر شما علاقه مند هستید احساس رایگان به من یک ایمیل به من شلیک کنید.
منتظر شنیدن از شما هستم! وبلاگ فوق العاده
به هر حال!
cheap telephone psychics
دوشنبه 8 آبان 1396 03:44 ب.ظ
بنابراین، اگر بخواهیم با داغترین تکنولوژی ها به روز شود، باید آن را داشته باشد
می توانید از این وب سایت دیدن کنید و روزانه به روز باشید.
std testing near me
دوشنبه 8 آبان 1396 03:26 ب.ظ
Hi, i think that i saw you visited my website thus i came to “return the favor”.I'm
attempting to find things to enhance my site!I suppose its ok to use some of your ideas!!
cheap psychics
دوشنبه 8 آبان 1396 03:11 ب.ظ
چرا مردم هنوز در استفاده از آن برای خواندن روزنامه ها در این جهان تکنولوژیکی استفاده می کنند
همه چیز در شبکه ارائه شده است
free std testing near me
دوشنبه 8 آبان 1396 03:00 ب.ظ
وای! من واقعا الگو / موضوع این وب سایت را حفر می کنم.
این ساده است، اما موثر است. چند بار آن را به چالش کشیدن برای به دست آوردن این "تعادل کامل"
بین کاربر دوستی و ظاهر بصری.
باید بگویم شما یک کار بسیار خوب انجام داده اید. علاوه بر این، وبلاگ بارگذاری می شود
فوق العاده سریع برای من در کروم وبلاگ بی نظیر!
std testing near me
دوشنبه 8 آبان 1396 02:55 ب.ظ
شما در واقع آن را به نظر می رسد بسیار آسان با شما
اما من این موضوع را واقعا پیدا می کنم که فکر می کنم هرگز درک نمی کنم.
برای من خیلی پیچیده و بسیار گسترده است. من منتظر پست بعدی شما هستم
من سعی خواهم کرد که از آن آویزان شوم
cheap phone psychic reading
دوشنبه 8 آبان 1396 01:32 ب.ظ
سلام به همگی، چطور همه چی هست، من فکر می کنم هر کس از این وب سایت بیشتر استفاده می کنه، و نظرات شما برای بینندگان جدید بسیار خوب است.
myfreecams token
یکشنبه 30 مهر 1396 01:12 ق.ظ
یک شخص اساسا یک دست را دستکاری می کند تا مقالاتی را که من می گویند، به شدت ارائه کنم.
این اولین بار است که صفحه وب شما را مرور کردم و تا کنون؟
من با تحقیقاتی که انجام دادید برای ایجاد این نشریه خاص شگفت انگیز را شگفت زده کردید.

شغل فوق العاده!
real psychics
چهارشنبه 19 مهر 1396 07:22 ب.ظ
من امروز بیش از 3 ساعت در حال مرور آنلاین هستم
اما من به هیچ وجه هیچ مقالۀ توجهی را مانند شما ندیده بودم.

این قیمت زیبا برای من کافی است شخصا، اگر تمام وب
صاحبان و وبلاگ نویسان مطالب خوبی از مطالب شما داشته اند، وب سایت می تواند بسیار مفیدتر از همیشه باشد.
What causes painful Achilles tendon?
جمعه 13 مرداد 1396 11:11 ق.ظ
Greetings! I've been following your blog for a long time now and finally got the bravery to go
ahead and give you a shout out from Dallas Texas! Just wanted
to mention keep up the good work!
low vitamin d foot pain
پنجشنبه 8 تیر 1396 04:23 ق.ظ
Hi there, You've performed an excellent job. I will certainly
digg it and in my opinion recommend to my friends.
I'm sure they will be benefited from this site.
foot pain cures
چهارشنبه 7 تیر 1396 07:33 ب.ظ
Hello, Neat post. There's a problem with your web site in internet explorer, would check this?
IE nonetheless is the marketplace chief and a huge section of other folks
will leave out your great writing because of this problem.
concepcionmenkin.jimdo.com
چهارشنبه 20 اردیبهشت 1396 03:37 ب.ظ
Hi there very cool site!! Man .. Beautiful ..

Superb .. I will bookmark your web site and take the feeds
also? I am happy to seek out a lot of useful info here within the post, we
want develop more techniques on this regard, thanks for sharing.
. . . . .
BHW
جمعه 8 اردیبهشت 1396 10:24 ق.ظ
I've learn several excellent stuff here. Certainly worth bookmarking for revisiting.

I surprise how so much attempt you set to make one
of these fantastic informative website.
BHW
پنجشنبه 24 فروردین 1396 08:06 ب.ظ
Remarkable! Its genuinely awesome piece of writing, I have got much clear idea
about from this piece of writing.
BHW
دوشنبه 21 فروردین 1396 03:05 ق.ظ
Hi, its nice paragraph about media print, we all be familiar with media
is a wonderful source of data.
manicure
سه شنبه 15 فروردین 1396 08:14 ب.ظ
Really no matter if someone doesn't be aware of
after that its up to other visitors that they will help, so here it occurs.
ماجدی
شنبه 24 مهر 1395 07:29 ق.ظ
سلام
آیا طلا در اسید fecl3 که برای فیبرمدار چاپی بکار میرود حل میشود.
با تشکر
ledzeppelin
پنجشنبه 12 فروردین 1395 02:58 ق.ظ
لطفا از سایت ما بازدید کنید
ledzeppelin.8n8.ir
Mahdi Zand
دوشنبه 20 مرداد 1393 10:29 ق.ظ
لطفا طریقه ساخت ترکیب نیترات طلا را توضیح دهید تشکر میکنم
شقلیق
سه شنبه 26 شهریور 1392 04:29 ب.ظ
حالم به هم خورد اینا دیگه چیه
فرنیا عباس
شنبه 18 خرداد 1392 04:37 ق.ظ
مرسی دارم روی احیا طلا از الیاژ و ابکاری کار می کنم استفاده کردم ‏‏( عالی بود‏)‏
یکشنبه 25 فروردین 1392 11:59 ب.ظ
az khodet nemitoni matlab benevisi hey kopi kon khalaghiato tahghigham balad nisti fagat copi iranim dighe
عاطفه
دوشنبه 27 آذر 1391 11:07 ب.ظ
سلام.مطلبت خیلی خوبه ام اگه میشه فرمول شمیایی طلا رو مینویسی.من دانش آموز هستمو بهش نیاز دارم.ممنون
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر