تبلیغات
خواص شیمیایی - خواص شیمیایی طلا و ترکیبات آن

:درباره وبلاگ

:آرشیو

:نویسندگان

:آخرین پستها

آماروبلاگ

یکشنبه 15 خرداد 1390-02:52 ب.ظطلا با آب، هوای خشک یا مرطوب، اکسیژن(حتی در دمای بالا)،اوزون،نیتروژن، هیدروژن، فلوئور، ید، گوگرد و هیدروژن سولفید در شرایط طبیعی واکنشی ندارد.سولفوریک اسید، هیدروکلریک اسید،هیدروفلوئوریک اسید، فسفوریک اسید و بخش عمده ای از اسیدهای آلی چه رقیق باشند و چه غلیظ، در دمای بالا حتی در نقطه جوش، اثری بر طلا ندارند.
اگر یک هیدروهالیک اسید با یک عامل اکسنده مانند نیتریک اسید، یک هالوژن، هیدروژن پراکسید یا کرومیک اسید ترکیب شود میتواند طلا را در خود حل کند.
طلا همچنین در یک ترکیبی از آب و هالوژن (فرایندPlattner) و در سلنیک اسید نیز میتواند حل گردد.
محلول آبی هیدروکسیدهای فلزات قلیایی، نمکهای فلزات قلیایی اسید های معدنی سولفیدهای فلزات قلیایی به طلا حمله نمیکنند. همچنین طلا در محلول های سیانید های فلزات قلیایی در حضور اکسیژن (شکل فوق) یا دیگر عوامل اکسنده نظیر سیانوژن برومید(فرایند Diehl)،
4-
نیترو بنزوئیک اسید و 3- نیتروبنزن سولفونیک اسید حل میشود.
همچنین طلا میتواند از طرف محلولهای سدیم تیوسولفات در حضور اکسیژن و همچنین محلولهای پلی سولفید فلز قلیایی نیز مورد حمله قرار گیرد. طلا شدیدا با پروکسیدهای فلز قلیایی واکنش میکند. فسفاتهای فلز قلیایی و بوراتها و نمکهای فلز قلیایی اسیدهای معدنی بر طلا بی اثرند بنابراین میتوان از آنها برای حذف ناخالصی های طلا استفاده کرد.
طلا به آسانی با کلر خشک(بدون آب) واکنش میدهد. ماکزیمم فعالیت در 250 درجه سانتیگراد اتفاق می افتد و مینیمم آن در 475 درجه.
بازیابی طلا از محلول به روش احیای شیمیایی یا روش Electrolytic Deposition (رسوبگیری الکترولیتیکی) امکانپذیر است. مثلا برای کمپلکس تتراکلرو اوریات(III) میتوان از عوامل کاهنده ای نظیر: نمک آهن(III)، نمک قلع(II)، دی اکسید گوگرد، هیدرازین، نمکهای هیدرازونیوم، اسید اگزالیک یا آسکوربیک اسید استفاده کرد.

مبادله گرهای یونی که برای بازیابی طلا از محلول بکار میروند برخی مواقع این کمپلکس را به فلز طلا احیاء میکنند. نتایج مشابهی با کربن فعال هم بدست آمده است.
طلا میتواند با بسیاری از فلزات ترکیب شود. در فرایندهای متالوژیکی کلاسیک (مانند فرایند Lead Blast Furnac کوره دمش سرب و فرایند کوره ارتعاشی برای سنگ معدن مس) طلا و نقره از راه یکسانی پیروی میکنند.
روی، مس و سرب همچون یک عامل جمع کننده برای طلا از میان اشکال آلیاژی عمل میکنند. از فلز روی جهت برداشتن طلا از سرب آب شده در فرایند Parkes استفاده میشود.

طلا بخوبی با جیوه در دمای اتاق ایجاد ملغمه میکند. این ویژگی میتواند در فرایند ملغمه سازی و طلایی کردن بکار رود.
فرمهای کلوئیدی طلا به شدت رنگ قرمز یا بنفش دارند. تقریبا تمام ترکیبات طلا در حالت اکسایش +1 و +3 هستند.
حالات اکسایش +2 و +5 هم شناخته شده اند. ترکیبات بی متالیک طلای (II) معمولا با ترکیبات طلای +1 و +3 ترکیب میشوند.

معرفی برخی ترکیبات مهم طلا:

- پتاسیم دی سیانو اوریات(I):

K[Au(CN)2]

کریستالی بیرنگ است که به سهولت در آب و الکل حل میشود ولی در استن و اتر نامحلول است. حلالیت آن در آب قویا وابسته به دماست. در برابر نور و هوا حساس نیست و در محلول آبی با pH بالای 3 پایدار است.
این کمپلکس از سه طریق تهیه میشود:
1 –
از طلای فولمیناته(فولمینات:نمک اسید فولمینیک که حاوی بنیان منفی CNO است)
2 –
از هیدروکسید طلای (III)
3 –
الکترولیز
البته روش سوم بسیار متداولتر بوده و روش اول بسیار خطرناک است.

طلای فولمیناته از یک محلول اسید تترا کلرو اوریک (III) با افزودن مقدار زیاد از محلول آمونیاک ته نشین میگردد. اجزای طلای فولمیناته دقیقا معلوم نیست. مقدار کلرید رسوب با افزایش آمونیاک، کاهش می یابد. در اکثر مواقع نمی گذارند تا طلای فولمیناته خشک گردد چون در این حالت بسیار قابل انفجار است. طلای فولمیناته باید بخوبی با آب دیونیزه جهت حذف کلر شسته شود چونکه یونهای کلر در فرایند آبکاری(Electroplating) دخالت میکنند. پس از شستشو، رسوب در مقدار کمی محلول پتاسیم سیانید حل میکنند. ادامه کار، فیلتراسیون، تغلیظ و کریستالی کردن است.

- تترا کلرو اوریک(III) اسید:

H[AuCl4]
این ترکیب به فرم تتراهیدرات کریستالی شده و رنگ زرد کم رنگی دارد و جزو کریستالهای آب شونده میباشد. به آسانی در آب حل میشود. در الکل و اتر هم محلول است. این ترکیب از حل کردن طلا در تیزاب سلطانی گرم بدست می آید. برای حذف باقیمانده نیتریک اسید، محلول را با تبخیر کردن غلیظ میکنند و افزایش هیدروکلریک اسید را تکرار میکنند و ماحصل ذوب شده را در دیشهای چینی میریزند. مذاب در طول سرد شدن باید از رطوبت بدور باشد. سپس سخت شده و در نهایت آنرا پودر میکنند.
از این ماده برای تهیه دیگر ترکیبات مورد نیاز طلا استفاده میشود. همچنین از این ماده برای تهیه شیشه یاقوتی طلایی، طلای ارغوانی و بعنوان رنگدانه ارغوانی برای میناکاری سرامیک استفاده میشود.

- سدیم دی سولفیتو اورات (I):

Na3Au(SO3)2

این ماده بطور نسبی در حالت جامد پایدار نیست و به حالت کریستالی وجود ندارد. این ترکیب در محلولهای قلیایی ضعیف با pH بیش از 8.5 پایدار است. حتی اگر در معرض گرما یا نور قرار داشته باشد. روشهای تهیه آن از طرق زیر است:
1 –
از طلای فولمیناته
2 –
از هیدروکسید طلای(III)

در روش اول طلای فولمیناته را در محلول رقیق سدیم هیدروژن کربنات با هم زدن حل میکنند.سپس سدیم سولفیت اضافه میشود(البته بجای سدیم سولفیت ممکن است از گاز دی اکسید گوگرد نیز استفاده شود). ماحصل در 70 درجه سانتیگراد هم زده میشود تا شفاف گردد. pH باید بالای 9 نگهداشته شود. که با افزایش محلول سدیم هیدروژن کربنات قابل حصول است. سپس آنرا تا 90 درجه سانتیگراد حرارت میدهند. مقدار طلای محلول را در 100 g/L نگهمیدارند.(اگر کمتر از این مقدار باشد با تبخیر کردن محلول مقدارش را زیاد میکنند و اگر بیشتر از این مقدار باشد با آب دیونیزه آنرا کم میکنند). این غلظت برای فرایند آبکاری بسیار مناسب است.
سدیم سولفیتو اورات(I) در برخی مواقع در حمام آبکاری بر پتاسیم دی سیانو اورات(I) برتری دارد. این حمام ها بخصوص برای تهیه مفتول یا پوششهای مقاوم در برای سایش، همچنین برای طلای سفید و آبکاری طلای گلی(rose-gold) سودمندند.

بازیابی طلا از آلیاژهای آن:
برای بازیابی طلا از آلیاژهای آن تا حدی که خلوص 30% داشته باشد از فرایند Miller استفاده میشود که روش تجاری این کار محسوب میگردد. در این فرایند خلوص و کیفیت طلا بین 5/99 – 6/99 % میباشد.
فرایند Miller بر پایه عدم پایداری کلرایدهای طلا در بالای 400 درجه سانتیگراد استوار است. دمای مورد استفاده 1100 درجه سانتیگراد است. از آنجائیکه نقره و فلزات اصلی در واکنش با کلر به حالت پایدار خود میرسند. در این دما AgCl و CuCl ذوب میشوند و در لایه تفاله جمع میشوند. کلرید دیگر فلزات نظیر PbCl2 ، FeCl2 ، CuCl2 در این دمای واکنش تبخیر میشوند.
نظرات() 

تاریخ آخرین ویرایش:- -


cialisvonline.com
چهارشنبه 28 شهریور 1397 02:07 ق.ظ

You actually reported it wonderfully!
buy cialis sample pack generico cialis mexico cilas generic cialis 20mg tablets viagra vs cialis cialis 20mg prix en pharmacie cialis billig best generic drugs cialis generic cialis tadalafil low dose cialis blood pressure
online pharmacies
چهارشنبه 14 شهریور 1397 09:45 ق.ظ

You actually expressed it fantastically.
canadian cialis most reliable canadian pharmacies no 1 canadian pharcharmy online canadian medications most reliable canadian online pharmacies canada medication prices canadian pharmacies stendra canadian pharmacies that are legit drugs for sale usa drugs for sale in mexico
buy now viagra
سه شنبه 13 شهریور 1397 12:59 ب.ظ

Very good postings. Regards!
order sildenafil can you purchase viagra online cheapest viagra online viagra prices uk viagra to buy online uk how to buy real viagra online buying viagra online buy viagra without a prescription buying generic viagra buying real viagra online
cialisvi.com
دوشنبه 12 شهریور 1397 10:34 ق.ظ

Good info. Regards!
weblink price cialis cialis 30 day trial coupon warnings for cialis import cialis cialis 30 day sample cialis 5 mg funziona cialis e hiv cialis reviews viagra vs cialis vs levitra cialis flussig
cialisvonline.com
یکشنبه 11 شهریور 1397 06:52 ب.ظ

Position very well considered..
generic cialis 20mg tablets cialis kaufen wo cipla cialis online only here cialis pills buy brand cialis cheap 5 mg cialis coupon printable preis cialis 20mg schweiz generic cialis pro cialis generique 5 mg tadalafil
viabiovit.com/kan-ik-het-kopen-viagra-at-cvs.html
سه شنبه 23 مرداد 1397 07:08 ق.ظ

Awesome information. Thanks!
viagra viagra buy viagra viagra on prescription viagra generic levitra online pharmacy viagra getting viagra online buy viagra online prescription viagra online usa viagra cheap prices buy viagra uk no prescription buy viagra sildenafil cheap generic viagra
buy cialis 5 mg canada
دوشنبه 22 مرداد 1397 10:49 ب.ظ

Many thanks! I value this!
price cialis per pill price cialis wal mart pharmacy cialis lowest price where cheapest cialis cheap cialis cialis price thailand cialis free trial does cialis cause gout cialis 5 mg scheda tecnica how do cialis pills work
Cialis prices
دوشنبه 7 خرداد 1397 10:56 ق.ظ

You reported that exceptionally well!
side effects of cialis brand cialis generic generic cialis tadalafil cialis reviews wow cialis tadalafil 100mg cialis generic where to buy cialis in ontario female cialis no prescription cipla cialis online cialis tablets for sale
Viagra canada
چهارشنبه 5 اردیبهشت 1397 05:21 ق.ظ

Very good facts. Thanks a lot.
buy sildenafil viagra canadian viagra buy viagra no prescription online where to buy viagra online how to get viagra from doctor buy online viagra uk online viagra pharmacy where to buy viagra cheap how do i buy viagra online where do you buy viagra
Cialis canada
شنبه 4 فروردین 1397 05:34 ب.ظ

You actually mentioned it fantastically!
generic for cialis cialis 20mg cialis generico generic cialis tadalafil usa cialis online cost of cialis per pill look here cialis cheap canada non 5 mg cialis generici cialis 200 dollar savings card how much does a cialis cost
chaturbate token generator scam
دوشنبه 14 اسفند 1396 10:36 ب.ظ
هورا، این چیزی است که من برای آن جستجو کردم، چه چیزهایی!
اینجا در این وب سایت حضور دارید، با تشکر از مدیر این وب سایت.
dabs
پنجشنبه 3 اسفند 1396 07:36 ب.ظ
من وبلاگ شما را دوست دارم.. رنگ های بسیار زیبا و تم.
آیا خودتان این وب سایت را طراحی کرده اید یا کسی را استخدام کرده اید؟
برای انجام این کار برای شما؟ Plz پاسخ من به دنبال ساخت وبلاگ من است
و می خواهم بدانم کجاست از این. با تشکر
clash royale cheat
شنبه 21 بهمن 1396 12:45 ب.ظ
من مطمئن هستم که این نوشتار، همه ی بینندگان اینترنت را لمس کرده است، واقعا واقعا خوب است
قطعه ای از نوشتن در ایجاد وب سایت جدید.
سرعت سایت
یکشنبه 15 بهمن 1396 01:00 ق.ظ
ممنون مطلب خوبی بود
empires allies zynga cheats
پنجشنبه 28 دی 1396 06:50 ق.ظ
با این حال، عالی بود، من تعجب می کردم اگر شما می توانید کمی بیشتر بنویسید
در این مورد؟ من می توانم بسیار سپاسگزار باشم اگر بتوانید کمی بیشتر توضیح دهید.
قدردانی آن
hack para cam4 2016
چهارشنبه 22 آذر 1396 01:22 ق.ظ
لطفا به من اطلاع دهید اگر به دنبال یک نویسنده مقاله برای سایت خود هستید.

شما برخی از پست های واقعا خوب است و من معتقدم که من می خواهم
یک دارایی خوب باشد اگر می خواهید برخی از بارها را بخرید
خاموش، من دوست دارم برای بعضی از مطالب برای وبلاگ شما بنویسم
لینک به مین اگر علاقمندید برایم ایمیلی بفرستید.
متشکرم!
Kenneth
جمعه 17 آذر 1396 04:25 ب.ظ
It's awesome to go to see this web site and reading the views of all mates on the topic of this paragraph, while I am also zealous of getting knowledge.
free imvu credits
پنجشنبه 16 آذر 1396 03:04 ق.ظ
وبلاگ بزرگ در اینجا وب سایت شما نیز بسیار زیاد است
سریع چه میزبان وب شما استفاده می کنید؟ آیا می توانم پیوند وابسته شما را برای شما دریافت کنم؟
میزبان من می خواهم سایت خود را به سرعت به عنوان شما لول
std testing cost
پنجشنبه 18 آبان 1396 10:48 ب.ظ
تبادل لینک هیچ چیز دیگری جز آن است که به سادگی قرار دادن دیگر
لینک وبلاگ شخصی در صفحه شما در محل مناسب و شخص دیگری خواهد بود
همچنین برای شما هم همین کار را انجام دهید
best supplement insurance plans
یکشنبه 14 آبان 1396 02:20 ق.ظ
این وبلاگ... چطور می توانم بگویم؟ مربوط!! در نهایت چیزی پیدا کردم که به من کمک کرد.

خیلی ممنون
best psychic medium reading
یکشنبه 14 آبان 1396 02:07 ق.ظ
وبلاگ شگفت انگیز! تم شما سفارشی ساخته شده است یا شما آن را از جایی دانلود کردید؟
یک طراحی مثل شما با چندین adjustement ساده واقعا
بلاگ من را روشن کن لطفا اجازه دهید من بدانم کجا شما را گرفتی
موضوع. متشکرم
ask a psychic
یکشنبه 14 آبان 1396 01:51 ق.ظ
من به این موضوع تازه می اندیشم، من بر این مسئله خندیدم
من آن را مثبت مفید و کشف کرده ام
بارها به من کمک کرد من امیدوارم کمک کنم و به دیگر کاربران کمک کنم
مثل آنکه به من کمک کرد کارت عالی بود.
chaturbate private show hack
چهارشنبه 10 آبان 1396 02:00 ق.ظ
Definitely consider that that you stated. Your favorite
justification appeared to be at the web the easiest factor to understand of.
I say to you, I certainly get irked at the same time as other folks consider
concerns that they just do not understand about.
You managed to hit the nail upon the top as
well as outlined out the entire thing with no need
side-effects , other people can take a signal.

Will probably be again to get more. Thanks
real psychic readings
دوشنبه 8 آبان 1396 07:02 ب.ظ
سلام! من می دانم که این مسئله منحصر به فرد است اما من می خواهم بپرسم.

آیا شما علاقه مند به لینک های تجارت و یا شاید مهمان نوشتن
یک پست وبلاگ یا بالعکس؟ وبسایت من بسیاری از موضوعات مشابه را به عنوان آدرس می نویسد
شما و من فکر می کنم که ما می توانیم از هر یک از دیگران سود ببریم.

اگر شما علاقه مند هستید احساس رایگان به من یک ایمیل به من شلیک کنید.
منتظر شنیدن از شما هستم! وبلاگ فوق العاده
به هر حال!
cheap telephone psychics
دوشنبه 8 آبان 1396 03:44 ب.ظ
بنابراین، اگر بخواهیم با داغترین تکنولوژی ها به روز شود، باید آن را داشته باشد
می توانید از این وب سایت دیدن کنید و روزانه به روز باشید.
std testing near me
دوشنبه 8 آبان 1396 03:26 ب.ظ
Hi, i think that i saw you visited my website thus i came to “return the favor”.I'm
attempting to find things to enhance my site!I suppose its ok to use some of your ideas!!
cheap psychics
دوشنبه 8 آبان 1396 03:11 ب.ظ
چرا مردم هنوز در استفاده از آن برای خواندن روزنامه ها در این جهان تکنولوژیکی استفاده می کنند
همه چیز در شبکه ارائه شده است
free std testing near me
دوشنبه 8 آبان 1396 03:00 ب.ظ
وای! من واقعا الگو / موضوع این وب سایت را حفر می کنم.
این ساده است، اما موثر است. چند بار آن را به چالش کشیدن برای به دست آوردن این "تعادل کامل"
بین کاربر دوستی و ظاهر بصری.
باید بگویم شما یک کار بسیار خوب انجام داده اید. علاوه بر این، وبلاگ بارگذاری می شود
فوق العاده سریع برای من در کروم وبلاگ بی نظیر!
std testing near me
دوشنبه 8 آبان 1396 02:55 ب.ظ
شما در واقع آن را به نظر می رسد بسیار آسان با شما
اما من این موضوع را واقعا پیدا می کنم که فکر می کنم هرگز درک نمی کنم.
برای من خیلی پیچیده و بسیار گسترده است. من منتظر پست بعدی شما هستم
من سعی خواهم کرد که از آن آویزان شوم
cheap phone psychic reading
دوشنبه 8 آبان 1396 01:32 ب.ظ
سلام به همگی، چطور همه چی هست، من فکر می کنم هر کس از این وب سایت بیشتر استفاده می کنه، و نظرات شما برای بینندگان جدید بسیار خوب است.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30